HVORFOR SEPARATKLOAKERING?

SEPARATKLOAKERING

SEPARATKLOAKERING

Hidtil er regnvand og spildevand blevet ført til samme kloakledning. Når det regner meget kraftigt, medfører det at både regnvand og spildevand fra ikke-separatkloakerede ejendomme bliver udledt til vandløb, hav og fjord.

Af miljømæssige hensyn separerer kommunerne derfor regnvand og spildevand inden for en kommende årrække. Når kloakforsyningen har ført både regnvands- og spildevandsledning frem til din grund, får du påbud om at separere regnvand fra spildevand inde på egen grund.

Holm El & VVS A/S tilbyder at udarbejde et langsigtet løsningsforslag og efterfølgende udføre separatkloakering.

 

EKSEMPEL PÅ SEPARATKLOAKERING

På en privat villavej, hvor hverken kloakledningen eller vejen er ejet af kommunen, giver kommunen påbud om at separatkloakere – altså skille regnvand og spildevand ad. Seks ejendomme ejer vejen og kloakledningerne i fællesskab. Der er aldrig blevet lavet et sæt regler for, hvordan dette ejerskab skal håndteres: Der manglede et såkaldt spildevandslaug (en slags ejerforening for kloakanlæg) og et sæt vedtægter, der regulerer beslutninger, rettigheder, pligter og omkostninger for vejen og kloaksystemet.

Kommunen har for enden af den fælles vej leveret to stik. Ét til regnvand og ét til spildevand. Nu skal ejerne af den private vej selv sørge for at koble deres regnvand og spildevand til stikkene. Vejen er belagt med belægningssten, og nogle vil gerne have asfalt, nu hvor vejen alligevel skal graves op. En vil gerne vente et halvt år med at sætte arbejdet i gang, da han er i færd med at sælge sit hus. En tredje vil gerne have plantet lidt træer og lavet et lille grønt areal. Kort sagt: Der er lagt i kakkelovnen til et godt gammeldags naboopgør.

En af lodsejerne kontakter Holm El & VVS A/S for at høre, hvordan de skal gribe opgaven an. Vi bliver enige om at holde et uforpligtende møde sammen med alle lodsejere, hvor vi forinden har lavet forskellige løsningsmodeller og forslag til vedtægter til et spildevandslaug. Det står hurtigt klart, at for at komme videre med en fælles beslutning, er det nødvendigt at have et sæt spilleregler. Derfor vedtager man indledningsvis at lave et spildevandslaug, som vi sørger for blev tinglyst på den fælles vej. Dermed kan der tages fælles beslutninger.

Spildevandslauget beslutter, hvilken løsning de ønsker, og at de i øvrigt ville have belægningsstenene udskiftet med asfalt. Vi udfører arbejdet og sørger for, at landmåleren får registreret og tinglyst det nye kloakanlæg.