HVEM HAR ANSVARET?

RENSEBRØNDE

RENSEBRØNDE

Ordforklaring: Brønd der giver mulighed for at undersøge og rense en kloakledning. Det er ofte den sidste brønd på den private del af stedledningen inden det offentlige system.

 

VÆRD AT VIDE OM RENSEBRØNDE

Ejerforhold – hvem har ansvaret?

Kommunen ejer som hovedregel den del af stikledningen, der er beliggende fra skellet til hovedledningen ude i vejen. Derfor skal kommunen vedligeholde denne del af stikledningen.

Derimod skal du selv vedligeholde selve rensebrønden og det ledningsstykke, der er mellem skel og rensebrønd. Alt inden for skellet er nemlig privat ejendom. Hvis der opstår driftsproblemer på den private del af kloaksystemet, skal du selv sørge for at udbedre problemet for egen regning. Vær opmærksom på, om du er en af de få grundejere, der bor i et område, hvor stikledningen og kloakken udenfor dit skel er et fællesprivat spildevandsanlæg. I det tilfælde ejer, driver og vedligeholder grundejerne i fællesskab stikledningen og kloakken – uden for skellet.

 

HVORFOR EN RENSEBRØND?

Fordi det bliver lettere at:

For hurtig adgang til kloaksystemet. Det er nødvendigt, hvis der senere opstår behov for at rense eller TV-inspicere ledningen indvendig ved forstoppelse, brud eller anden skade.
Sikre den fremtidige drift af kloaksystemet.
Afgøre, om det er dig eller kommunen, der har ansvaret for udbedring af eventuelle driftsproblemer.

 

ADGANG TIL RENSEBRØNDEN

Det skal være nemt at kontrollere tilstanden i rensebrønden på stikledningen. Dækslet, som ofte befinder sig tæt ved skellet, skal derfor være synligt, så det altid er let at komme hurtigt til rensebrønden. Du må ikke lægge fliser oven på dækslet til rensebrønden. Undgå at plante dækslet til med blomster, buske og lignende. Du kan eventuelt skjule dækslet med plantekummer og andre dekorationer, som hurtigt kan flyttes.

Hvad nu hvis…

…vandet forsvinder langsomt, eller det “klukker” mærkeligt, når du skyller ud? Det kan være tegn på forstoppelse i kloakledningen. Hvis det sker, så er det en god idé at løfte dækslet til rensebrønden. Hvis rensebrønden er fuld af vand, er der stor sandsynlighed for, at kloakledningen er blokeret i kommunens del af stikledningen. I den situation skal du kontakte kloakforsyningen. Hvis kloakledningen er stoppet samtidig med, at rensebrønden er tom, så er problemet opstået i den private del af stikledningen. I den situation kan du kontakte Aalborg Kloak- og Entreprenørfirma A/S for at udbedre problemet. Denne udgift er som regel for egen regning, men dækkes naturligvis i de tilfælde, hvor der er tegnet forsikring.

 

KONTAKT Holm El & VVS A/S DØGNET RUNDT

Kontakt os på telefon: 70231214 – så finder vi løsningen som passer til dit problem.