RENSNING AF SPILDEVAND

MINI RENSEANLÆG

MINIRENSEANLÆG

Rensning af spildevand er aktuelt i de områder der ikke er kloakerede, hovedsagelig på landet og i sommerhusområder.Formålet er først og fremmest at beskytte natur og grundvand og dernæst at sikre en løsning, der til enhver tid er driftssikker og økonomisk.

 

RENSNING AF SPILDEVAND

Når der planlægges rensning af spildevand i det åbne land, er der en række forhold, som skal tages højde for. Blandt andet afstand til nabo, hav, åer, søer og bygninger.

Hvis spildevandet ønskes nedsivet i jorden, skal dybden til grundvandet også tages i betragtning.

Holm El & VVS A/S tilbyder en række løsninger i forbindelse med rensning af spildevand i det åbne land. Det hele starter med en snak omkring dine ønsker og en kortlægning af ejendommens forhold.

Vi garanterer en langsigtet løsning, der mere end lever op til lovens krav.