OMFANGSDRÆN OG EFTERISOLERING

OMFANGSDRÆN

OMFANGSDRÆN OG EFTERISOLERING

Et omfangsdræn kan sammenlignes med en nedgravet tagrende, som ligger langs fundament og ydermur på et hus og leder overskydende vand væk.

Vandet kan enten være nedsivende overfladevand fra nedbør eller stamme fra høj grundvandsstand, som skaber et vandtryk mod huset.

Omfangsdrænet leder vandet væk fra jorden og fører det til en regnvandsbrønd og videre til kloak og afløbssystem.

 

HVORNÅR ER ET OMFANGSDRÆN EN GOD LØSNING?

Det kan være en god idé med et omfangsdræn, hvis du kan se og mærke, at fundament og sokkel suger fugt til sig på grund af for meget vand op ad huset.

Fugt i fundament og sokkel kan give skader på huset, og desuden risikerer du at der kommer råd og svamp, som giver dårligt indeklima.

Endelig kan kælderen være så fugtig, at den stort set er ubrugelig, f.eks. fordi der ligger vand på kældergulvet.