ROTTER SKAL BEKÆMPES

ROTTER

ROTTER

Rotter skal bekæmpes, men for at mindske risikoen for smitte er det endnu bedre, at man sikrer sig mod rotter ved forebyggelse. Rotter bruger kloakkerne som transportveje, men skal finde et tørt sted for at bygge rede. Når kloakledninger eller brønde er defekte, kan rotterne komme ud i jorden, under gulve, på loftrum eller hulmure, hvor de bygger rede. Derfor er det vigtigt at have velholdte kloakinstallationer.

Rotter skal bekæmpes professionelt! Det har specielt to årsager. Dels er rotter smittebærere, og derfor skal de ikke have lov til at brede sig. Dels er det vigtigt, at rottebekæmpelse sker med konsekvens og omhu.

 

FAKTA OM ROTTER

Rotten bliver omkring 45 cm lang, hvoraf ca 20 cm er hale, og den kan veje op til 500g.

Den kan grave sig op gennem flere meter jord for at nå op til overfalden fra dybtliggende kloakrør, ligesom den kan løfte eller flytte dæksler, der vejer mere end ét kilo.

En rotte kan klemme sig ind af et hul med en diameter på bare 2 cm.

En mild vinter, eller mulighed for at komme inden døre, giver rotten gunstige forhold for at yngle hele året. Forsøg har vist at ét rottepar kan blive til 862 rotter på bare ét år.

 

ROTTEBEKÆMPELSE MED ROTTESPÆRRE

Er kloakrørene defekte, kan rotter finde vej ud i jorden. Rotter kan bygge reder og undergrave bygninger. Under sådanne forhold formerer rotter sig med stor hast.

Rotter er også i stand til at finde vej op igennem toilettet og andre afløbsinstallationer.

En rottespærre er konstrueret således, at den ikke danner forhindringer for afløbsstrømmen i kloakken. Og den er forsynet med 2 automatisk virkende spjæld, som kun åbner når det bagerste påvirkes af vandstrømmen. Rotter kan altså ikke passere spjældet og trænge ind i systemet.

 

WISETRAP ROTTEFÆLDE

WiseTrap er en ny type intelligent rottefælde, der er udviklet med det formål at gennemføre en effektiv rottebekæmpelse i kloaksystemer uden brug af gift.

WiseTrap rottefælde sikrer, at rotterne aflives hurtigt og smertefrit.

Rottefælden giver garanti for en hurtig og effektiv bekæmpelse, af selv kraftige forekomster af rotter i kloakken.

Rottefælden er verdens første intelligente rottefælde, som slår rotter ihjel uden brug af giftstoffer.

Skade forudsagt af rotter har undermineret fortorvet.

 

HVORDAN VIRKER ROTTEFÆLDEN?

Den patenterede rottefælde placeres i et kloakrør.

Når en rotte passerer rottefælden, udløser rottens bevægelser og kropsvarme via sensorer et bundt af spyd, der dræber rotten.

Spyddene trækkes derpå automatisk tilbage, og fælden er igen funktions klar. Den døde rotte skylles ud med kloakvandet.

Data fra fælden sendes via SMS / GSM-modem. Der gives besked, når der ikke har været rotter i fælden i en given periode, og fælden derfor skal flyttes.

 

WISECAM OVERVÅGNINGSKAMERA

Rotte i kloak. En rotte optaget med WiseCam overvågningskamera. WiseCam er et overvågningskamera til kloakken, som anvendes til at fastlægge, hvor i afløbssystemet, der forekommer rotter.

WiseCam kan med fordel anvendes til andre overvågningsopgaver i kloakken.

WiseCam udsender infrarødt lys og optager i fuldt mørke, aktivitet i bunden af brønde.

Kameraet anvendes i forbindelse med rottebekæmpelse, bl.a. i forbindelse med WiseTrap, og giver et overblik over resultaterne af bekæmpelsen.