PRISER PÅ KLOAK OG ENTREPRENØR ARBEJDE

Hos Holm EL & VVS A/S tror vi på gennemsigtighed – også når det kommer til priserne. Hermed en oversigt over, hvad det koster at få hjælp af vores dygtige og engagerede medarbejdere.

YDELSE

PRIS

Rørlæggere 465,- /timen
Kloakmesters projektering, rådgivning, syn og skøn. 650,- /timen
Servicebesøg
Servicebesøg er inklusiv servicevogn
600,- /timen
TV-inspektion
Vi har kameraer til rørdimensioner helt ned til under 2 centimeter og op til selvkørende kameraer, der kan inspicere helt store rør. Der udføres rapportering i tråd med DANVA´s fotomanual. Vi kan med søgeudstyr fastlægge kloakledningers placering og dybde og dermed lave tegninger på de aktuelle forhold – helt uden opgravning. Vores TV-bil er desuden udstyret med spuleanlæg og slamsuger, så vi kan løse de fleste opgaver på stedet.
1240,- /timen
Højtryksspuling
Vi kan højtryksspule kloakledninger med op til 140 bars tryk og 60 liter vand i minuttet. Vores kloakspuleanlæg er monteret i vores TV-bil. Så er det let at undersøge, hvad årsagen til en tilstopning er, hvis det ønskes.
875,- /timen
Rodskæring
Med specielle skærende dyser, kan vi bortfræse indgroede rødder, og på den måde undgå opgravninger.
910,- /timen
Slamsuger
Med vores mobile slamsuger kan vi både tømme brønde og kældre for vand og slam. Vores slamsuger bliver trukket af vores TV-bil, så det er let at undersøge, hvad årsagen til en oversvømmelse eller en tilstopning er, hvis det ønskes.
875,- /timen
Slamsuger kombineret med højtryksspuling 875,- /timen
Rensning med motorsplit
Med en motordrevet rensemaskine kan vi rense helt små afløb, f.eks. afløb fra håndvaske og køkkenvaske i etageejendomme.
625,- /timen
Strømpeforing
Ved at renovere nedslidte kloakledninger med en strømpeforing undgår du dyr og besværlig opgravning.
1250,- /meter

ALLE PRISER ER EKSKLUSIVE MOMS.

Ved højtryksspuling tillægges vandafgift på kr. 55,00 pr. besøg. Ved slamsugning faktureres afgift til renseanlægget på kr. 169,- pr påbegyndt 1m3 opsuget slam.

Holm EL & VVS A/S